O nas

Cele fundacji:

·        Wspieranie postaw patriotycznych\r\n

·        Upowszechnianie i pielęgnowanie tradycji, historii i kultury Polski\r\n

·        Kształtowanie postaw prospołecznych